Algemene verordening gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is iedere organisatie verplicht te voldoen aan de AVG, ook wel de wet privacybescherming. Onze vereniging heeft daarom haar processen en beschikbare data tijdens deze processen tegen het licht gehouden. We voldoen aan de gestelde eisen.


De wet schrijft ook voor dat u mag vragen naar de door ons bekende data over u. Daarnaast mag u eisen dat wij uw gegevens uit onze systemen verwijderen na het administratief en financieel afhandelen van uw vertrek bij onze vereniging. U kunt hiervoor terecht bij onze penningmeester: penningmeester@punderman.nl.