Vertrouwenscontactpersoon

Zwemvereniging De Punderman vindt dat u als zwemmer zich prettig en veilig moet voelen terwijl u bezig bent met uw ontspanning en inspanning. Daarom hebben wij gezorgd dat u in het geval dat u zich niet veilig voelt terecht kunt bij een vertrouwenscontactpersoon. We hopen nooit gebruikt te hoeven maken van deze diensten, maar willen voor u de drempel zo laag mogelijk maken. Hieronder stellen onze vertrouwenscontactpersonen zich voor. 

Pasfoto Jos 2014Ik wil mij even voorstellen als vertrouwenscontactpersoon bij de zwemvereniging De Punderman.

Enige tijd geleden ben ik door de voorzitter benaderd of ik de rol van vertrouwenscontactpersoon binnen de zwemvereniging op mij zou willen nemen.

Ik heb tegen deze vraag direct “Ja” gezegd omdat ik, met jullie bestuur, de mening toegedaan ben dat voor alle leden een veilig sportklimaat van essentieel belang is.

Mijn naam is Jos van Raak. Ik ben gehuwd met Çoise van Raak en heb een zoon en dochter die er voor gezorgd hebben dat wij vijf kleinkinderen hebben in de leeftijd van 9 tot 16 jaar.

De link met de zwemvereniging is dat mijn beide kinderen jarenlang lid zijn geweest van “De Punderman” en hebben daar beide zowel aan waterpolo gedaan als aan wedstrijdzwemmen. Mijn vrouw geeft nog steeds zwemles bij “De Punderman”. Zelf ben ik, ondertussen al weer heel wat jaren geleden, jarenlang lid geweest van jullie technische commissie.

Ik ben momenteel gepensioneerd na meer dan 40 jaar als projectleider werkzaam te zijn geweest bij Rijkswaterstaat. Daarnaast ben ik al meer dan 40 jaar actief als instructeur Eerste Hulp.

Wat zal mijn taak binnen de vereniging zijn?

Indien er sprake is van ongewenst gedrag van een van de leden van de vereniging naar een ander lid, het kader of het bestuur moet daar over gesproken kunnen worden. Het is begrijpelijk dat het soms moeilijk kan zijn daar de betrokkene(n) direct op aan te spreken. In die gevallen mag je contact met mij opnemen.

Ik zal dan samen met jou, als onafhankelijke persoon, gaan kijken hoe hier verder mee omgegaan kan worden. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat je verhaal bij mij veilig is en ik hier vertrouwelijk mee om zal gaan.

Om mijn werk in voorkomende gevallen zo goed mogelijk te kunnen doen ben ik hiervoor bij het NOC*NSF bijgeschoold. Dit geeft de hier geschoolde vertrouwenscontactpersonen ook de mogelijkheid om, zonder de naam van de melder bekend te maken, advies in te winnen.

Je kunt mij bereiken per e-mail: vcp@punderman.nl of per telefoon: 06-21873302.

Ongewenst gedrag is nooit acceptabel en zeker niet als het ongewenst seksueel gedrag is.
Hier moet altijd over gesproken kunnen worden.

Zowel het bestuur als ik hopen dat je, ook al is het moeilijk, de stap kunt zetten om het gesprek aan te gaan om op die manier een eind te kunnen maken aan iedere vorm van ongewenst gedrag.

Met Thalassa (de zwemvereniging in Geldrop) hebben wij een samenwerkingsverband. Op deze manier kunt u kiezen of u met een vrouwelijke vertrouwenscontactpersoon wilt praten. Ilonka en Ronald stellen zich hieronder voor.

Goedendag, ik ben Ilonka en als vertrouwenscontactpersoon betrokken bij zwemvereniging Thalassa. Ik vind het belangrijk om een zo prettige en vooral veilig mogelijke sfeer neer te kunnen zetten waar een ieder zich vertrouwd voelt en zichzelf kan zijn. Op deze manier kan iedereen met plezier binnen onze fantastische vereniging de leukste sport die er is blijven beoefenen. Zelf ben ik eveneens reeds sinds mijn jeugd lid van Thalassa en ook jaren actief geweest als vrijwilliger, trainer Opleidingen en bestuurslid. Nu wil ik graag mijn betrokkenheid bij de vereniging voortzetten als een van de vertrouwenscontactpersonen. 

Hallo, mijn naam is Ronald en ik ben samen met Ilonka vertrouwenscontactpersoon voor zwemvereniging Thalassa. Onze rol is dat leden of hun ouders bij ons terecht kunnen voor een gesprek wanneer zij grensoverschrijdend gedrag ervaren of waarnemen. Wij kunnen vervolgens de melder begeleiden in eventuele vervolgstappen.

Minstens zo belangrijk vind ik onze taak om samen met het bestuur te werken aan een veilig sportklimaat, waarin dergelijk gedrag zoveel mogelijk wordt voorkomen. Ieder lid moet zich veilig kunnen voelen bij het beoefenen van onze mooie zwemsport.

Zelf ben ik al zo’n 20 jaar met veel plezier lid van Thalassa als zwemmer bij de Masters. Daarnaast ben ik actief vrijwilliger geweest als trainer bij Opleidingen, als instructeur Eerste hulp voor trainers en als scheidsrechter bij het wedstrijdzwemmen.

Als je graag een gesprek met ons wilt aanvragen, kan dat per e-mail (vcp@zvthalassa.nl) of per telefoon (06-24223926).
Neem bij vragen of wanneer nodig contact met me op via vcp@zvthalassa.nl.

Mocht u graag direct met de officiële instantie willen schakelen, dan kunt u de NOC*NSF bereiken op 0900-202 55 90, de afdeling Meldpunt Sport. Hiernaast kan naar WhatsApp op nummer 06-53646928 een tekstbericht verzonden worden, welke op openingstijden Vertrouwenspunt Sport beantwoord zal worden. Zie ook de website Vertrouwenspunt Sport.