De zwembaden

We hebben als zwemvereniging 2 zwembaden tot onze beschikking. In Asten hebben we zwembad ‘De Schop’ als thuishonk, hier word het meeste getraind. Dan hebben in Someren nog zwembad ‘De Diepsteeckel’. Dit zwembad is een buitenbad, dus wordt alleen gebruikt in de zomermaanden.

De Schop
Lienderweg 66
5721 CN Asten
0493-692438

De Diepsteeckel
Witvrouwebergweg 18
5711 CN Someren
0493-491963

Huisregels De Schop datum 3 juni 2019

Algemene Zwembadregels

1. Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding.
2. Het is verplicht te douchen voordat u het water in gaat.
3. Rennen is niet toegestaan.
4. Niet duiken in ondiep water.
5. In verband met de hygiëne is het betreden van de zwemzaal met schoenen niet toegestaan. Er zijn “overschoentjes” te koop voor €0,20.
6. Maak voor het opbergen van uw waardevolle voorwerpen gebruik van de af te sluiten kluisjes. Voorkom diefstal en bespaar een hoop ellende!
7. Tijdens het recreatiezwemmen en bij grote drukte kan de directie geen garantie geven dat iedere gebruiker te allen tijde over alle faciliteiten of attributen in het zwembad kan beschikken. In verband met veiligheid, overlast of hinder van andere bezoekers of gebruikers, is het personeel gerechtigd spelmateriaal uit het zwembad te halen.
8. Tijdens recreatief zwemmen mag een kind zonder zwemdiploma alleen onder begeleiding van een meezwemmende volwassen persoon (18 jaar en ouder) het zwembad bezoeken.
9. Ongewenste en/of gewenste intimiteiten, verbaal en/of lichamgelijk geweld worden niet getolereerd.
10.Het is de bezoekers ten strengste verboden enige technische installatie te bedienen en zich te bevinden in ruimten die niet voor bezoekers bestemd zijn.
11.Het is niet toegestaan zich zonder geldige reden in of bij de kleedaccommodaties op te houden.
12.Het is verboden om breekbare voorwerpen mee naar binnen te nemen.
13.Alcoholische dranken zijn niet toegestaan.
14.Afval dient te worden gedeponeerd in de hiervoor bestemde afvalbakken.
15.De gemeente Asten en de bedrijfsleiding van het zwembad noch het badpersoneel kan op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel door welk toeval of ongeval ook ontstaan aan de gebruiker of huurder, diens gasten of leden of met zijn goedvinden toegelaten personen of hun eigendommen.
16.De gemeente Asten en de bedrijfsleiding van het zwembad noch het badpersoneel kan op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken of vervreemden van voorwerpen.
17.Indien aanwijzingen van het personeel niet voldoende of geheel niet worden opgevolgd, kan dit in uiterste gevallen leiden tot ontzegging van het zwembad.
18.In alle gevallen, waarin deze Algemene Regels niet voorzien, beslist de directie van het zwembad.
19.Deze Algemene Regels zijn van toepassing op elke overeenkomst tot gebruik van de accommodatie.
20.Bij het pegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.