Contact

Naam Functie E-mailadres
Mark Cattenstart Voorzitter voorzitter@punderman.nl
Thomas Veldman Secretaris secretaris@punderman.nl
Hans Schut Penningmeester penningmeester@punderman.nl
Antonet van der Veen Coördinator zwemmen antonet@punderman.nl
Liesbeth van Doorn Aanspreekpunt elementair zwemmen elementair@punderman.nl
Maarten Manders Aanspreekpunt waterpolo waterpolo@punderman.nl
Rene Wijnen Aanspreekpunt triatlon triatlon@punderman.nl
Thomas Veldman Aanspreekpunt wedstrijdzwemmen wedstrijdzwemmen@punderman.nl
Hans Schut Activiteitencommissie activiteiten@punderman.nl
Rene Wijnen, Mark Cattenstart & Milan Koster Webmaster(s) webmaster@punderman.nl

Mocht u een klacht hebben dan kunt u deze opnemen met klachten@punderman.nl.

Contact met het elementair (ABC) zwemmen over de wachtlijst kan via inschrijven@punderman.nl of via 06 – 45 79 79 71

Je kunt de trainer of het bestuur aanspreken op incidenten. Deze zal de klacht of opmerking met je doornemen en een juiste afweging maken. In geval dat het gaat om een vertrouwenskwestie of zeer ongewenst gedrag kan ook onze vertrouwenscontactpersoon worden benaderd. Zie hiervoor de pagina Vertrouwenscontactpersoon.