Algemene informatie

Visie en strategie

De Punderman is voor alle leden. De vereniging heeft als voornaamste doelstelling de leden zo goed en plezierig mogelijk te laten zwemmen in een optimale onderlinge verstandhouding. De vereniging staat in principe open voor iedereen. Elke vorm van pesten en discriminatie wordt bestreden.

Statuten en gedragscode

De vereniging heeft haar statuten bij de notaris laten passeren en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel dd. 01-05-1981 onder nummer 40236990. Daarmee heeft de Vereniging volledige rechtsbevoegdheid en zijn de bestuursleden niet persoonlijk wettelijk aansprakelijk voor het reilen en zeilen in de vereniging, tenzij zij bewust persoonlijk ernstig in de fout gaan.


In de statuten staan de belangrijkste regels van de vereniging over zaken als de doelstelling, ledenvergadering, bestuursverkiezingen, enz.


De gedragscode is een aanvulling op de statuten, waarin de zaken nog wat verder worden geregeld. Klik hier om de gedragscode te lezen.