Alle berichten van Punderman

Wijzigingen

Bij de wedstrijdzwemmers zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd op de website, zoals het rijschema. Verder is er binnen de competitie wat veranderd. Binnenkort zullen ook alle zwemtijden weer up-to-date zijn.

Algemene ledenvergadering (8 april 2015)

Geachte leden,

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de Algemene ledenvergadering van zwemvereniging de Punderman op woensdag 8 april 2015 om 20:00 uur in “de Ruchte” te Someren, in de Rabozaal.

Agenda:

 1. Welkom door de voorzitter.
 2. Vaststellen van de notulen Algemene Ledenvergadering van 9 april 2014.
 3. Jaarverslag de Punderman.
 4. Financieel verslag door de penningmeester:
  1. Vaststellen van het resultaat 2014;
  2. Contributieverhoging en verhoging bijdrage waterpolo en wedstrijdzwemmen;
  3. Vaststellen begroting 2015 en doorkijk naar de begroting van 2016;
  4. Verslag van de kascommissie;
  5. Verkiezing kascommissie.
 5. Jaarverslag van de Technische Commissie.
 6. Jaarverslag van de Triatlongroep.
 7. Verkiezing bestuur:
  1. Aftredend en herkiesbaar: Mark Cattenstart als buurslid, en Antonet van der Veen in functie van voorzitter;
  2. Eventuele invullig vacature in bestuur.
 8. Huldiging Jubilarissen:
  Miet Kanters 50 jaar lid;
  Jos Meeuws 25 jaar lid;
  Jeanette Michiels 25 jaar lid.
 9. Website;
 10. Rondvraag.

Kandidaten die zich verkiesbaar willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij de voorzitter Antonet van der Veen (tel: 0493-495400).

De notulen van de vorige algemene ledenvergadering: Notulen Algemene Ledenvergadering 9 april 2014 Final

Clubkampioenschappen 2014

Het jaar 2014 nadert zijn einde, dus ook de clubkampioenschappen zijn weer geweest. Alle deelnemers hebben een vaantje gekregen en voor de top-3 is er een beker uitgereikt, voor degene die nog eens naar de uitslag willen kijken, deze kunt je hier vinden: tellijsten_uitslag 2014_eind

Tijdens het evenement zijn er door Radio Siris (Fotograaf: Rob Fritsen) ook foto’s gemaakt. Voor de volledige fotoreportage kun je bij onze foto’s kijken, maar hier een kleine selectie.