Algemene ledenvergadering (8 april 2015)

Geachte leden,

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de Algemene ledenvergadering van zwemvereniging de Punderman op woensdag 8 april 2015 om 20:00 uur in “de Ruchte” te Someren, in de Rabozaal.

Agenda:

 1. Welkom door de voorzitter.
 2. Vaststellen van de notulen Algemene Ledenvergadering van 9 april 2014.
 3. Jaarverslag de Punderman.
 4. Financieel verslag door de penningmeester:
  1. Vaststellen van het resultaat 2014;
  2. Contributieverhoging en verhoging bijdrage waterpolo en wedstrijdzwemmen;
  3. Vaststellen begroting 2015 en doorkijk naar de begroting van 2016;
  4. Verslag van de kascommissie;
  5. Verkiezing kascommissie.
 5. Jaarverslag van de Technische Commissie.
 6. Jaarverslag van de Triatlongroep.
 7. Verkiezing bestuur:
  1. Aftredend en herkiesbaar: Mark Cattenstart als buurslid, en Antonet van der Veen in functie van voorzitter;
  2. Eventuele invullig vacature in bestuur.
 8. Huldiging Jubilarissen:
  Miet Kanters 50 jaar lid;
  Jos Meeuws 25 jaar lid;
  Jeanette Michiels 25 jaar lid.
 9. Website;
 10. Rondvraag.

Kandidaten die zich verkiesbaar willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij de voorzitter Antonet van der Veen (tel: 0493-495400).

De notulen van de vorige algemene ledenvergadering: Notulen Algemene Ledenvergadering 9 april 2014 Final