Overzicht van de verschillende evenementen ter viering van het 50-jarig jubileum

Wat een feestjaar hebben we achter de rug. De gemeente Someren nodigde ons uit om mee te doen met de openingsduik op 30 april in zwembad De Diepsteeckel. Tevens werd hieraan de opbrengst voor de stichting ALS gekoppeld. Met een viertal mensen zijn we ’s middags op het zwembad het personeel gaan helpen met het versieren van de Diepsteeckel en om 19.00 uur werd een en ander door Wethouder Schoolmeesters in gang gezet. Een erg leuke opkomst en erg gezellig begin van het feestjaar.

Op 17 mei was er in de ochtend in De Ruchte voor de jeugd onder 12 jaar de film Frozen. Door de jeugd werd de film erg goed ontvangen. Natuurlijk was het snoepzakje voor onder de film dan ook wel erg lekker alsmede het flesje fruitshoot.En ’s middags was er voor de jeugd onder 16 jaar de film Gravity. Niet iedereen vond de film even leuk, maar voor deze leeftijd was het natuurlijk ook moeilijk zoeken. Zo zie je maar weer dat een Oscar voor een film niet betekend dat deze bij iedereen in de smaak valt.

foto iphone 441

En toen begon het grote werk voor de feestcommissie. Waar de commissie zich splitste in een commissie voor de spellenmiddag en de feestavond werd het bestuur natuurlijk aan het werk gezet voor de invulling en uitnodiging voor de receptie. De opblaasspellen hadden we in het begin van het jaar al vastgelegd en nu moesten de 2 waterspellen nog worden bedacht. Hoe een en ander in elkaar te steken qua volgorde van spellen, wie tegen elkaar speelde en hoe lang de spellen moesten duren, wanneer er pauze was, Welke versnapering in de pauze werd verstrekt. Kortom alles moest nu uit de kast. Ook binnen het bestuur waren we al vanaf januari bezig, wat geven we al onze leden voor het vijftig jarig bestaan. De handdoeken waren al behoorlijk snel beslist, maar dan heb je weer een ontwerp dat gemaakt moet worden. Proefdrukken die beoordeeld moeten worden en wat te denken van de juiste kleur. Tenslotte moesten alle handdoeken weer worden ingepakt en gestickerd, zodat we zeker wisten dat we geen leden zouden vergeten.

109

Tussen neus en lippen door werd er op 2 juli een wedstrijd georganiseerd tussen oud leden van de Puderman, die het huidige Heren 1 team uitdaagde. Helaas speelde deze oude rotten nog bijna allemaal in de competitie, hetgeen betekende dat ons huidige heren 1 team verloor. We hadden dit evenement aan Siris kenbaar gemaakt en dat resulteerde toch in een mooi publiek op deze avond. De avond werd afgesloten met de deelnemers bij mij thuis op het terras, waar gezellig werd nagekaart en nog diverse oude koeien uit de sloot werden gehaald.

En toen was het zaterdag 6 september. Na een slechte nachtrust mijnerzijds was het al vroeg dag en verlieten mijn mannen mij tegen half 9 met allerlei spullen om de spellen in de Diepsteeckel mee te gaan opbouwen. Zoals ik al vaker heb gemerkt is er aan vrijwilligers binnen De Punderman geen gebrek. Toen ik rond half 10 arriveerde en via de Kanaalstraat naar De Diepsteeckel reed stonden de meeste spellen al opgeblazen op het speelveld. Dit was een fantastisch gezicht. Onze opbouwers konden mooi de spellen testen en de laatste wijzingen aanbrengen. En toen werd het kwart voor twaalf. Liesbeth en ik zaten klaar om iedereen te ontvangen en van een petje te voorzien, want op deze manier was vandaag iedereen ingedeeld.

P1080509

Van de 102 deelnemers die zich hadden opgegeven zijn er 2 niet op komen dagen een tweetal had zich afgemeld en iemand was met zijn vriendje meegekomen die we zo toch mooi mee konden laten doen. Ook meldde Gepke Tuin (een oud lid) zich spontaan aan om mee te komen helpen. Zij werd toen maar bij een spel als jury ingedeeld en zij vond het geweldig om als oud trainster van de triatleten nog diverse mensen terug te zien.

P1080512

Voor mij begon toen het genieten. Rondlopend over het terrein zag ik enkel fanatieke spelers, die allen wilden winnen. Jong en oud met een grote grijns op hun gezicht, want jong en oud iedereen mocht zich kind wanen. Werden de kleine kinderen door de volwassenen en grotere kinderen geholpen. Het was een grandioos gezicht. De schuimvlokken van de buikschuifbaan vlogen langs je oren. Kortom het was geweldig. Ook het publiek bestaande uit papa’s mama’s broertje, zusjes, opa’s en oma’s vermaakte zich geweldig. De koffie, thee en fris stond voor iedereen klaar en af en toe kwam er een ronde doping langs in de vorm van een snoepje.

P1080735

Na 6 spelrondes was het even tijd om uit te rusten en iedereen van een ijsje te voorzien. Eerst hebben we allen voor Celine Sidiropoulos lang zal ze leven gezongen, want die was jarig en daarna werd ikzelf en Hans Schut, door bestuurslid Mark Cattenstart, in het zonnetje gezet voor al onze inzet door de jaren heen. Daarna mocht ik Bert Damen in het zonnetje zetten voor 22 jaar inzet voor alle triatleten en Thomas Veldman, als secretaris van het wedstrijdzwemmen en als scheidsrechter voor het vele fluiten dat onze scheidsrechters verrichten. En toen mocht ik voor het eerst in 50 jaar De Punderman 2 leden als lid van verdienste in het zonnetje zetten en wel Liesbeth van Doorn en Piet Ceelen. Al meer dan 25 jaar verzorgen zij het elementair zwemmen binnen onze vereniging en het bestuur was dan ook unaniem van mening dat we de mogelijkheid binnen de statuten aan moesten grijpen om hun deze dag in het zonnetje te zetten. Piet en Liesbeth zijn bovendien ook betrokken geweest met de organisatie van de spellenmiddag. Na dit intermezzo hadden we nog 4 spelrondes te gaan en weer ging iedereen er vol in. Geweldig om te zien.

P1080840

Zo rond half 4 waren we klaar en om kwart voor 4 waren de frietjes bruin gebakken en stonden de snacks te wachten om opgegeten te worden. Dat ging er wel in. Er werd uitgerekend welk team 1e was geworden en dat was het team met de zwarte petjes met teamcaptain Ton Bernards. Als prijs kregen alle leden een badhanddoek met het logo van de De Punderman en 1964 – 2014 erop. Toen iedereen de frietjes op had ging men moe maar voldaan huiswaarts. De kinderen kwamen op allerlei spontane manieren ons bedanken voor de geweldige middag. Zelfs kleine kinderen kunnen al hele grote complimenten maken en dat maakte dat ik deze middag wel een meter ben gegroeid. Alle lof voor iedereen die deze middag mee mogelijk hebben gemaakt. Ook het opruimen van het terrein was in een vloek en een zucht gebeurd. Buiten degenen die zich al hadden gemeld waren er diverse mensen die spontaan alles mee op kwamen ruimen. Heerlijk zo’n betrokkenheid om alles samen tot een goed einde te brengen.

P1080842

Als bestuursleden werden we om 18.15 uur verwacht in zaal Zeegers in Asten waar we onze feestavond hielden. Dus dat was een vlugge wasbeurt en optutten en daar stonden we weer paraat met het bestuur, dat toch al de hele dag in touw was. We hadden voor de receptie niet al te veel mensen uitgenodigd, maar wel via het contact oud leden opgeroepen om eventueel naar de receptie te komen. Het was dan ook fijn om op de receptie de eerste voorzitter van de vereniging, de heer Jan Lommen te verwelkomen. Ook oud secretaris Jaques van Ooijen en oud penningmeester Neel van Houts gaven acte de presents. De Bond (KNZB) verblijde ons met een mooie jubileum speld en een clinic van een topsporter. De gemeente Asten en Someren werden vertegenwoordigd door hun wethouders en ook het personeel van zwembad De Schop in Asten waren aanwezig. Erelid Adriaan Bosch was ook aanwezig de diverse oud leden vond ik dan ook allemaal aan zijn tafel.

Daarna begon om 20.30 uur de feestavond. Ik kan niet anders zeggen dan dat deze avond zeer geslaagd was. Ik mocht nog twee leden in het zonnetje zetten, te weten Toon Stevens voor zijn bijdrage aan onze groep triatleten en Maarten Manders als waterpolo secretaris en scheidsrechter. Om kwart over tien werden we nog even verrast met een loterij. Bij binnenkomst had iedereen een lot gekregen en deze werden nu uit de hoge hoed getoverd. Men moest echter wel een vraag beantwoorden, maar ja, die waren dan ook niet moeilijk. Waar kom van je vandaan? Waar ga je op vakantie. Een leuk klein intermezzo en daarna was er een lekker koud en warm buffet. De muziek was voor de jeugd misschien wat oubollig, maar het nam niet weg dat zij zich kostelijk amuseerden. Ook Anneke Joosten en Miet Kanters onze oudste ere leden kwamen op de dansvloer en zelfs ik die niet kan dansen heeft een paar dansjes gewaagd. Kortom het was half 2 voordat we het wisten. Een geweldige dag. Een geweldige vereniging. Geweldige mensen wat een grandioos 50 jarig jubileum.

Er zijn op de spellendag heel veel foto’s gemaakt, deze zijn te vinden onder foto’s. Als afsluiting van het jubileumjaar zijn de clubkampioenschappen. Hierover hoort u nog.

Antonet van der Veen, voorzitter